Shirakiku Rice, Shirakiku

Gluten free. Non GMO US no. 1. Extra fancy. Product of USA.