Copenhagen Smokeless Tobacco, Original, Long Cut

100% American tobacco. Tax class M. Satisfaction since 1822. Guaranteed fresh. FreshCope.com.